Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
42. In den boom gaard.
Kijk daar dien tuin man met zijn klein
pijpje in den mond ! Hij is een echt
goe de man Al tijd heelt hij wat aan
de kinderen te geven, als zij langs den
tuin komen. Het is nu in de maand
September. De tuinman is druk bezig
met appelen plukken De appelen zijn
rijp Zoo de tuin man ze nog lan ger
aan den boom laat zitten, zullen ze
wel dra afval len. Da*; zou jam mer
we zen ; een ap pel , die at ge val len is ,
be derft spoe dig.
Zie ! aan het hek van den boom gaard
staan drie meisjes. De tuinman heelt
ze wel gezien. Hij kent ze heel goed;
daar om roept hij de drie kin de ren in
den tuin. Hij geeft elk meisje een paar
mooi e ap pe len. Wat zijn die kin de ren
in hun schik ! 7Jj be dan ken den tuin-
man recht har te lijk. Van zulk een
gul len tuin man hou den al Ie kin de ren.