Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
40. In den to ren.
Ha , daar komt de kos ter aan ! Kos-
ter , wanneer klimt gij weer in den
to ren ? Ik wil de wel eens zien, hoe
het er daar uit /.iet. Dat treft ge. vriend-
je , ik ga juist de klok op win den.
Kom maar mee. Vooruit maar, de
trap op , doch voor zich tig. Kos ter ,
hoe veel tre den heeft de ze trap wel ?
Ja, vriend, dat weet ik zoo juist niet;
tel ze maar eens. Zie zoo, nu zijn wij
bij het uurwerk der klok. Wacht een
oogen blik , aan stonds klim men wij nog
hoo ger. Mooi, al klaar. ISu , deze trap
op, dan zijn wij bij de groo te klokken.
Waar om han gen die zoo hoog ? Wel,
dan kan men /e ver der hoo ren. Be kijk
ze maar eens goed El ke klok heeft
ee nen naam, zoowel als gij en ik.
De naam staat er op. De ze heet Ma ri a,
die klei ne Jo zef Dan heet ze juist als
ik. Dat zal ik onthouden Maar, kos-