Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
39. Een zwa luw nest-
Door tje kwam eens bij hare moeder
en zei de : cc Moe der , kom eens met mij
mee
zal
11
iets moois wij zen.
7"
. ik
«En wat wilt gij mij la ten zien
vroeg de moe der. cc O kom maar eens
mee," antwoordde het meisje, cc gij
zult iets zien , dat al Ier liefst is "
De moeder ging mee naar buiten.
Door tje bracht haar aan e^^n ven ster
van het huis en zei de zacht: cc Zie nu
eens naar bo ven " De moe der keek en
zag on der de goot een zwa luw nest.
Vier jon ge vo gel tjes sta ken hun ne
bekjes bui ten het nest en vier paar
heldere oogjes keken in het rond Een
oude zwaluw kwam met een vliegje
in den bek. Zij leg de het in den bek
van een der jon ge vo gel tjes. Zij vloog
heen en kwam nog drie maal te rug.
El ken keer bracht zij wat me de, en
legde dit op rij af in een der geopende
bek jes. Nu had den al Ie vier de jon ge
vogeltjes wat gehad. De oude zwaluw