Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
37. De vier jaar getij den
Weet gij al, Ber nard , hoe veel jaar-
ge tij den er zijn ? Er zijn vier jaar ge-
tij den : len te , zo mer , herfst en win Ier.
Maar welk jaar ge tij de heb ben wij nu ?
Dat weet ik niet, Willem. Nu, raad eens
Ik zal u zeggen, waaraan gij dit weten
kunt In de len te schiet hel gras uit ,
en alles wordt groen Dan groeien en
bloei en al Ier lei bloemen. De lau(i man
zaait en plant. De vo ge len zin gen en
hou wen nes ten Nu komt de zo mer.
Dan is het dikwijls heet. De vruch ten
worden rijp Rogge en tarwe, haver
en garst wor den ge maaid en in schu i en
ver za meld Daar op komt de herfst
Appelen, peren en pruimen worden
ge plukt. De bla de reu der boo men
en val len af Is de
dan volgt de win ter.
kort, de nach ten lang.
Het sneeuwt en vriest en het is zeer
koud. De boo men zijn dor en kaal.
wor den geel
herfst voor bij ,
De da gen zijn