Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
De gras rniisch blijft niet het hee Ie
jaar bij ons, In den win ter trekt zij
ver weg, dan is het hier te kond
Nn, lief vogeltje, zing maar blij en
ver ge noegd ; wij ook wil len ver ge-
noegd en vroo lijk zijn.
36, God is goed.
God is on ein dig goed. Ook houdt
Hij zeer veel van den mensch. Al les
wat wij zien , heeft Hij voor den mensch
ge scha pen. Ziet gij iets schoons, denk
dan bij u /elven; dat is van God. Hebt
gij wel eens een boom ge zien , die in
vol len bloei stond ? Hoe schoon wit en
rood is dan de boom ! Als gij dit ziet ,
denk dan aan den goeden God, en zeg:
c( Ik dank U, mijn God, voor al het
goed , dat Gij den mensch schenkt."
Zeg bij alles, wat gij doet;
God is goed , oneindig goed.