Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
35. De grasmusch.
De gras mnsch is een vo gel tje , /oo
groot als ee ne huis musch. Zwart is
haar kopje en borst Om den hals
draagt zij een wit kraagje. Zij ziet
er deftig uit. Zij zingt mooi en is on-
ver moeid in het zin gen , ja zij zingt
den hee len dag. Als ik 's mor gens in
den tuin kom, zit zij op den prui me-
boom en zingt haar morgenlied. Maak
ik 's mid dags het ven ster o pen , dan
hoor ik nog haar h'e fe lijk ge zang.
Ga ik 's a vonds naar den tuin om de
bloe men te zien, dan zingt het gras-
musch je mij toe: Goeden nacht! Goe-
den nacht, slaap rus tig en zacht Zij
haalt van de boo men en plan ten ve Ie
rup sen en an de re klei ne dier tjes ,
die de bladeren en bloesems afknagen.
Ik wil het lieve gras musch je geen
leed doen. Ginds in de haag zit het
nestje Het is van droge hal men en
fij ne haar tjes ge bouwd.