Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
32. Mooi ge straft.
Piet! Piet! luister eens! Daar heb ik
iets aar digs ge zien. Jon gen , jon gen ,
wat moest ik lachen! Onze kat was op
ta fel ge spron gen , ter wijl ik ach ter het
huis was. Ik zag het juist. Zij stak haar
kop in de melkkan Zachtjes ging ik er
naar toe met een houtje in de hand.
Zoo dra zij mij hoorde, wilde zij den
kop uit de kan trek ken ; maar dit ging
niet 7,ij draai de links en rechts, doch
het hielp niets. Toen sloeg ik haar met
het houtje op den rug, en zij sprong op
den grond Het kannetje was nog^niet
ka pot. Zij sloeg er mee te gen de poo ten
van de ta fel en de stoe len, schoof [er
mee over den vloer en nog kwan) zij
niet los. Ik slraf te haar eens duch tig.
Ein de lijk kwam poesje dicht bij den
muur En klets! daar lag de melkkan
in stuk ken De kat vloog de deur uit en
hol der de bol der de zol der trap op.
Ik heb een snoe per nog nooit zoo mooi
gestraft gezien, als die snoep ach ti ge kat.