Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
31 Mo len tjes.
Gis te ren liep er een man langs de
straat , die mo len tjes ver korhi Twee
dunne stokjes zijn met een draadje
aan el kaar ge bon den, in den vorm
van een kruis. Dat zijn de wie ken
van den mo len Juist in het mid den
van de wieken is een gaatje Daar
is ee ne speld door gestoken. Met die
speld zijn de wie ken aan een lang
houtje vastgemaakt. De wieken zijn
met mooi pa pier be plakt Bo ven op
staat eene vlag van rood . wit en blauw
pa pier. Daar mee is de hee Ie mo len
ge reed. Als men er mee in den wind
loopi , beginnen de wieken te draaien.
Soms gaat het zoo snel , dat men de
wie ken niet tel len kan.
Moeder heelt voor mij zulk een mo-
len tje ge kocht. Voor twee een ten een
hee len mo len , is dat niet goed koop ?
Als de mo len ka pot is , maak ik zelf
een nieuwen. Vader zal mij helpen.
V K 3