Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
29. De goddelijke kindervriend,
Toen Je/.lis nog op de aarde leefde,
ging hij eens naar ee ne klei ne stad.
Zij ne leer lin gen wa ren bij Hem en
ee ne groo te me nig te men schen gin gen
met Hem mede. Zij kwamen aan de
poort der stad, toen er juist een doo de
werd uit ge dra gen. Het was een ee ni ge
zoon. De va der was al dood en nu
al leen o ver. Ve Ie
met haar naar het
zag die bedroefde
Hij had medelijden
(( Ween niet " Hij
bleef de moe der
men schen gin gen
kerk hof. Je zus
moe der schrei en.
met haar en zei de:
ging nu naar de lijk baar, raak te ze
met zij ne hand aan , en de dra gers
stonden stil. — Alle men schen waren
nieuwsgierig, om te zien, wat er zou
ge beu ren Je zus zei de nu : Jon ge ling
Ik zeg u , sta op. En ziet, de doo de
stond op en be gon te spre ken. Je zus
gaf hem we der aan zij ne moe der, die
nu vol vreug de naar ^huis te rug keer de..