Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
28. De bra ve Li za
Moe der, mag ik nu wat in den tuin
spe len , vroeg Li za op ze ke ren mor-
gen , toen zij hare boterham op had.
Neen, kind , nu niet, sprak de moe-
der, het is tijd naar de school. Neem
da de lijk uw voor schoot en u wen
hoed, an ders komt gij ze ker te laat.
Li za , die zeer ge hoor zaam was , liet
zich dit geen tweemaal zeggen Zij
nam haar voor schoot en ha ren hoed
en liep één, twee, drie, naar de
school. Toen zij we der te huis ge ko-
men was , zei de de moe der : Li za , ik
ben over uw gedrag tevreden. Ga
heen en speel nu in den tuin ; pluk
de schoon ste bloem, die gij vin den
kunt, en wees recht vroo lijk. Hoe ver-
heug de zich het goe de kind, toen zij
in den tuin mocht.
Kin de ren moe ten spe len
Vroo lijk , doch in vree:
Want des Hee ren Engelen
Spe len met hen mee.