Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
27. De
pa pe gaai.
Er zijn kin de ren , die mee nen ,
dat ee ni ge die ren ver stand heb ben ,
om dat zij kun nen pra ten of kunstjes
ma ken. Dit dacht Hein tje van den
smid ook Ver Ie den week moest hij
naar den dok ter, om voor zij ne moe-
der een fleschje te halen. Heintje
moest een wei nig wach ten. Nu keek
hij O ver al rond , en zag in den hoek
van de ka mer ee ne kooi met een groo-
ten vo gel; het was een pa pe gaai.
Hein tje sprong van zij nen stoel en
liep er naar toe. De pa pe gaai be gon
nu aan stonds te pra ten en zei de :
Goeden dag, mijnheer. — Wat komt
gij doen? — Blijf daai' af. Heintje,
die meen de, dat de pa pe gaai hem
aan sprak , /ei de : ik kom ner gens aan.
Nu be gon de pa pe gaai te schel den
en riep : dief ! dief ! Hein tje be gon te
schreien, omdat de papegaai hem had
uit ge schol den. Was dit wel ver stan-
dig van Heintje?