Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
26. De Herfst.
Het is herfst; de da gen wor den
kor Ier. Het is ook niet meer zoo heet
als in den zomer Het koren is over-
al afgeuïaaid, en wordt met de kar
naar de srhinjr ge bracht. De ooi e vaars
trekken weg; zij gaan naar een war-
mer land. De bla de ren der boo men
wor den geel en val len af. Wij en
al Ie kin de ren heb ben in den herfst
toch veel plei zier. Op het afgemaaid
ko ren veld la ten wij de vlie gers op.
Ook zijn in de zen tijd de ap pels en
pe ren rijp. Zij wor den nii af ge daan ;
Frans en Door tje mo gen oom Piet
hel pen. Gis te ren viel er een groo te
ap pel op het hoofd van Frans Hij
wil de schrei en ; maar het klei ne Door tje
lach te hem uit. Nu be gon Frans ook
weer te la chen Bei den wa ren recht
vroo lijk en vergenoegd. Zij kregen van
oom de schoon ste ap pels uit de mand ,
en a ten er elk één van op. De an de re
moest moeder in de kast be wa ren.