Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
dan doet zij haar a vond ge bed. Zij
slaapt al tijd zoet en rus tig. De En gel-
be waar der waakt aan het bed van het
bra ve An Ije.
25. De
Er is een vogel, die het licht schuwt.
Al leen des nachts vliegt hij rond. Het
is de uil, met zijn groo ten kop, sterke
klauwen en bruine vee ren. Overdag
schijnt de uil niet goed te zien. Dan
blijft hij veel al in zijn schuil hoek. Vliegt
hij bij dag eens rond , dan is hij wel dra
om ringd van ee ne me nig te vo gel tjes.
De ze val len den uil aan , zij jou wen
hem uit, bij ten en pik ken hem en
maken het hem erg benauwd. Hij
vliegt dan zoo gauw weg, als hij kan.
De uil kiest den nacht uit om ter
jacht te gaan. Dan loert hij op mui zen .
tor ren en sprink ha nen. Hij vangt de
vogeltjes, die hier en daar op de takken
der^boo men rus tig zit ten te sla pen. Ook
houdt hij van jon ge ha zen en ko nij nen.