Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
24. Een braaf kinc
Als An tje des mor gens ge roe pen
wordt, staat zij dadelijk op; zij laat
zich nooit tweemaal roepen Zij maakt
eerst eerbiedig een kruis met wijwater,
dan kleedt 7ij zich netjes aan, en
wascht ha re han den en aan ge zicht
met koud wa ter; dit ver geet /ij nooit.
Hierna knielt zij Toor haar bedje neer.
Zij bidt dan haar mor gen ge bed. Als
zij dit ge daan heeft , is haar eer ste
woord : goe den mor gen, va der, — goe den
morgen, moeder. Zij gaat ook naar de
kerk en school en bidt en leert, /oo als
het een braaf kind past Moet An tje
ee ne bood schap doen voor ha re moe der,
dan is /ij aan stonds te rug. Zij is ook
met al les te we den , wat va der en moe-
der haar ge ven. Aan snoe pen denkt zij
niet. 7A] is al tijd /iu de lijk ge kleed.
Vóór en na het e ten bidt zij eer bie dig
met gevouwen handjes en neergeslagen
00 gen. Als zij naar bed gaat , wenscht
zij va der en moe der goe den nacht ;