Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
23. Ee ne school voor blîn den.
Piet, wil ik u eens wat vertellen?
Ja, Jan. — Ik ben verleden week met
va der naar de stad ge weest Daar is
een school voor blin de jon gens. Zij
lee ren van al les , en Ie zen kon den
zij beter dan ik — Jan, nu maakt gij
mij wat wijs. Een mensch , die niet
kan zien, kan toch ze ker niet Ie zen.
Dat dacht ik vroe ger ook , Piet ^ maar
het is toch zoo; ik heb het zeil' gezien
en ge hoord Hun boek is heel an ders
dan het on ze. De let ters wa ren niet
zwart , maar in het pa pier ge prikt.
De blin de jon gens kon den ze aan
den an de ren kant voe len. Jan , dat
zou ik wel eens wil len zien. Kon den
zij ook schrij ven ? Ja , heel mooi ; maar
dat ging zoo raar, dat ik het niet zeg-
gen kan. Als gij naar de stad gaat,
moet gij ook eens gaan kij ken.