Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
in de stad wo nen.
Dat denkt gij ,
jongen, maar het zou niet lang duren.
De kin de ren uit de stad /ou den ook
al tijd in een dorp wil len wo nen. Zoo
wil len wij al tijd wat an ders. Het
beste is, steeds tevreden te zijn.
21. Het kind en het duifje.
Het kind.
Mijn klein , liet duifje, een vou dig dier.
Gij kirt, gij pikt , gij trip pelt hier ,
Gij Had dert zorg loos om mij rond ,
Alsof u niets te vree zen stond.
Het duifje.
Waarom, lief kind, zoudt gij mij schaan ?
Ik heb u im mers niets mis daan.
Het kind.
Gij geeft, O duifje, mij gewis
Een les , die waar en tref fend is :
Ik wil on schul dig zijn als gij >
Dan vrees ik niets en wan del vrij.