Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
20. In de stad.
Wil lem mocht eens met /ij ne moe der
naar de stad gaan. Dat was een pret !
Hij was nog nooit in ee ne stad geweest.
Hij dacht, dat daar al leen hee ren en
juffrouwen woonden. Toen hij binnen
de poort van de stad was , keek hij zij ne
00 gen haast uit. Hij zag daar hoo ge
hui zen en fraai e win kels. Hier la gen
ton nen en kis ten ; daar ston den wa gens
en paar den ; ginds hin gen schop pen en
tan gen ; en zoo was o ver al iets te zien.
Op eens schreeuwde iemand; Koop,
koop ! wor tel tjes , koop ! Wat ver der
riep een man : Koop ker sen ! ker sen ,
rijp en rond ! zes een ten een pond !
Zij smel ten in den mond !
Op de markt liep het vol volk. Te gen
den mid dag kon men er haast niet
door. — Kom, Willem, sprak de moeder,
nu gaan wij eerst nog een bo ter ham
eten en dan naar huis — Dat is jam-
mer ! zei Wil lem, ik wou wel al tijd