Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
het Lof. — Juist, daar kunt gij onder
de Mis in bid den.
Een braaf en deugd zaam kind
Wordt steeds door God be mind.
9. De H. Jo zef.
Laatst zag ik een mooi beekl je van
den hei li gen Jo zef. Weet gij wel , wie
de hei li ge Jo zef is ? Luis ter , ik zal
het u zeg gen. De hei li ge Jo zef is de
voed ster va der van het kindje Jezus.
Het God de lijk Kind noem de hem
zijn va der. Hij hield zeer veel van
hem en was altijd aan hem gehoor-
zaam. De hei li ge Jo zet was tim mer-
man. Je zus hielp hem za gen , scha-
ven , bo ren en tim me ren. Nu ïis de
7 riA
hei li ge Jo zef in den He mei. Daar
bidt hij voor ons Hij verlangt vurig,
dat wij e ven ge hoor zaam en braaf
mogen worden als het kind je," Jezus.
Houdt dus veel van den hei li gen
Jo zef, dan be mint hij u ook , en gij
zult ze ker braaf en deugd zaam wor den.