Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
K)
14. De klei ne tim mer man.
Gus taaf van on zen huur tnan heeft wat
moois gekregen; Ee ne doos met ge-
reed schap Er is van al les in : een
hamer, ee ne bijl, ee ne boor, ee ne
zaag, ee ne schaaf en nog veel meer,
'Gus taaf wil tim mer man wor den. Hij
kan al ferm za gen en scha ven , en weet
de spijkers zoo juist recht te slaan, als
de bes te tim mer man. Laatst sloeg hg op
zij nen vin ger. Wat deed het hem zeer !
De tra nen kwa men hem in de oo gen.
Hij beet op zijne tanden van pijn, maar
huil de niet. Hij maakt al klei ne ta lei-
tjes en bankjes. Ook heeft hij voor mij
een houten spaarpot gemaakt. Daarin
be waar ik al mijn een ten, die ik krijg.
Ik zou ook giaag tim mer mau wor den
en ee ne doos met gereedschap koo pen.
Als ik een gulden heb , zullen vader en
moe der er de rest bij leg gen