Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13. Broertje is dood
Mijn broer tje is dood. Hij was nog
geen drie ja ren oud. Eer gis te ren speel-
de hij nog zoo vroo lijk met mij. Te-
gen den a vond werd hij ziek De
dokter moest bij hem komen. Deze gaf
broer tje wat, maar het hielp niet
Gis te ren mor gen is hij al ge storven.
De/en middag is hij in een kistje ge-
legd. Hij heeft een sneeuw wit kleed je
aan en een kransje van ro zen en le-
lien op het hoofd. Wat is broer tje
koud en bleek ! Nog een dag en hij
wordt begraven. Broertje is nu al bij
On zen Lie ven Heer en zingt met de
Engelen in den Hemel. Hier op aar-
de zal ik hem niet wederzien, maar
als ik braaf blijf en veel van Onzen
Lie ven Heer houd, dan kom ik een-
maal bij hem in den schoo nen He-
mel. Daar zullen wij samen den goe den
God eeu wig lo ven en brij zen.