Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
12. Een koop man.
Daar is Piet weer, die pot ten en
pan nen , kom men en kan nen ver koopt.
Vroeger reed hij met een hon den wagen.
Toen kocht hij een e zei. Nu heeft
hij een kar re tje met een mooi wit
paardje er voor. Hoor eens, hoe Piet
roept: Koop , koop , pot jes en pan ne-
tjes koop! Het klinkt de hee Ie straat
door. Gis te ren kwam hij voor bij ons
huis. Moe der kocht van hem twee
kom me tjes en een paar scho tel tjes , sa-
men voor drie stui vers. Piet wordt wel
niet rijk 5 maar hij verdient toch goed
zijn brood. Altijd is hij even vroo lijk
en op ge ruimd. Hij zingt en roept den
hee len dag. Piet vertrouwt op God.
El ken dag, zegt hij , bid ik : cc Geef ons
he den ons da ge lijksch brooden de
goe de God heeft mijn ge bed al tijd
ver hoord. Nooit heeft Piet ge brek ge-
le den.