Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6, Ee ne vlij ti ge brei ster.
An na , wil len wij eens touw tje
sprin gen ? Ik weet er een mooi plaats-
je voor. Ik zou wel graag , Leen tje ^
maar ik heb geen tijd. Ik moet zoo
vlug brei en , als ik maar kan. Va der
is O ver vier da gen ja rig Ik wil hem
een paar mooi e hand schoe nen ge ven.
Nu moet ik mij haas ten om ze hC te
krij gen.
Kijk eens, Leenlje, wat dunkt u er
van ? Is dat garen niet mooi ? Wel An na,
ik zou er zeil' gaarne een paar hand-
schoenen van hebben. Als gij ze voor
mij breit, zal ik moe der ga ren vra gen.
Maar, Leen tje , gij breit nog be tei' dan
ik. Neen, Anna, ik kan geen handschoe-
nen breien Nu, vraag moeder dan
maar garen. Ik zal u een handje
hel pen. Wij zul len gauw klaar zijn.