Boekgegevens
Titel: Het eerste leesonderricht
Deel: V
Auteur: Visser, R.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en Zoon, 1894
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9188
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202268
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het eerste leesonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
De wolf is een ver-scheu-rend dier Help u zelf!
ïk ben mijn geld kwijt. De een-den kwa-ken.
Twin-tig- en twee is twee-en-twin-tig.
Zalm is een lek-ke-re visch. Wees kalm!
Ik ben een meiisch. De kik-vorscWfeWakt.
27
. De zinne
Ik heb vijf zin-nen en ook vijf zin-tni-g^.' De .
vijf zin-nen zijn: Het ge-zicht, het ge-hoor, de ^
reidv, de smaak en het ge-voel. Noem gij nu
eens de zin-tui-gen, Ja-kob! — Wij zien met de
oo-gen. Wij hoo-ren met de oo-ren. Wij rui-ken
met den neus. Wij proe-ven met de tong. Wij
voe-len met het ge-hee-le li-chaam, maar voor-al
met de top-pen der vin-gers.
28.
dwaas, dweil, dwei-len, dwa len, dwaal-ster.
zwaan, zwak, zwem-men, zwij-gen, zwe-ven.
spraak, spruit, spreeuw, sprot, spreuk, ge-sprek.
spre-ken, oiit-sprui-ten, be-sproei-en, ver-sprei-den.