Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 )
Naar welk land trok Abraham henen f Gen.
Xll: 5.
Met wat oogmerk beval God Abraham te verhuizen ?
God wilde aan Abraham een talrijk nageflacht
fchenken, gezegend met den waren Godsdienst tot
heil der geheele wereld;
yf'elk een man was die Abraham?
Abraham was Godvruchtig en raenschlievend, een
beminnaar van vrede en regt, een uitmuntend voor-
beeld voor zijn geflacht.
IVelke kinderen heeft hij gehadt
Abraham kreeg eenige zonen; msar Izaiiky zyn
zoon bij Sara, komt meest in aanmerking.
ff^aarom komen de andere zonen minder in aan-
merking? Gen. XXV: 5 en 6, verg. i en 12.
Wat weet gij van dezen IzsäkP
De geliefdedie reeds vroeg fcheen te moe-
ten fterven , werd een braaf en geacht man , vader
van twee zonen.
Hoe fcheen het reeds vroeg, dat IzEäk zou moe-
ten flervenT Gen. XXII: i—12.
IVie waren Izaäk's twee zonen ?
Izaäk kreeg bij Rebekka tweelingen , Ezau en /a-
hob genoemd , die even veel verfchilden in geaard-
heid als in beroep.
H'elk was hun verfchillendberoep ? Gen. XXV: 27.
fVie van die beide wordt méést genoemd^
Jakob genoot de zegeningen der eerstgeboorte eA
kreeg dezelfde beloften van God, als zijn vader en
grootvader.
ni.