Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.

.^Ch. •f®!!'^
De titel, dien ik aan dit Vraagboekje gaf, heef
een' kcnneltjken temgslag op dien van een vroeger
uitgegeven kórtcr Vraagboekje, geJijk deze op dien
van mijnen eersteling in dit vak, enkel Vraagr
boekje over de Bijbelsche Geschiedenis geheeten. Ik
uenschte aan die twee, heide reeds herdrukt, nog
een toetevoegen, dat met niet bijzonder jonge en
reeds eenigzins gevorderde kinderen zott kunnen
gebruikt worden, en dat met, voor hen berekende,
kortheid tevens eene zekere volledigheid vereenigde,
waardoor het, ook al kon men daarna tot geene uit-
voeriger Handleidingen hen doen overgaan, hun ee-
ne voor velen ,voldoende kennis der Bijbelsche Ge-
schiedetiis zou kunnen bijbrengen. Ook onder ou-
dere leerlingen zijn er helaas! genoeg, hij wie men
zich met het voornaamste vergenoegen moet en die
men langs den kortsten weg mnet zoeken te leiden.
Vit een en ander bewoog mij tot het opstellen en
uil-