Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
ten — Johl Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied,
Jezaia, Jeremia, de Klaagliederen van Jeremia, Eze-
chiel, Daniël, Hozea, Joel-, Arnos, Obadja, Jona ^
Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja , Haggaï, Za-
charias, Maleochi.
Welken merkwaardigen man leert ons het eerfle
dezer boeken kennenf Job I: 1—3, 13—22. II:
7—10. XLII: 10—17.
Wie is de maker der meeste Psalmen ?
Hoe heet de Schrijver der Spreuken en twee
volgende boeken 7
Welke boeken des Nieuwen Verbands zijn gefthitd-
kundig ?
De 4 eerde boeken des Nieuwen Verbonds, Evan-
geliën genoemd, verhalen de gefchiedenis van Jezus
en zijn van Mattheus, Marcus, Lukas en Joannesi
en het 5de boek behelst de Handelingen der Apostelen.
fVie it van dat vijfde boek de Schrijver^
Welke foort van boeken volgt nu op die vijfl
Op de gefchiedkundige boeken des Nieuwen Ver-
bonds volgen 21 brieven, waarvan Paulus, Jacobus^
Petrus, Joannes an Judas als Schrijvers bekend zijn.
Hoe vele brieven zijn er van Paulus?
Paulus fchreef aan de Romeinen, twee aan de Ko-
rinthiërs , aan de Galati'érs, de Efezi'érs, de Filip-
penfen, de Kolosfenfen, twee aan de Thesfalonicenfen,
twee aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon.
Hebben wij geene andere brieven van Paulus ?
Be brief aan de Hebreen wordt ook doorgaans
voor een' brief van Paulus gehouden.
Hoe