Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 28 )
gebreid , fchoon vele Romei.nfche Keizers het zoch-
ten uitteroeijen eu de Christenen vaak zware ver-
volgingen leden.
Hield dat vervolgen toch niet eindelijk op ?
In de eerfte helft der vierde eeuw nam Keizer
Konjlantijn de Groote zelf het Christendom aan; en
nu hadden de vervolgingen der Christenheid een einde.
Was dit niet een groot geluk voor de Christenen ?
De voorfpoed, dien de Christenen federt iit vier-
de eeuw genoten, werkte zeer veel kwaads uit;
want onkunde, bijgeloof en zedeloosheid namen
meer en meer toe.
JVat noemt gij bijgeloof ?
Wat is zedeloosheid 9
Waarom moesten beide wel volgen uit de on-
kunde ?
Wat leert u dit omtrent den voorfpoed ?
Werd het Christendom evenwel niet fleeds uitgebreid ?
Van eeuw tot eeuw werd de Christelijke Gods-
dienst verder gebragt in de wereld: ook aan onze
Heidenfche Voorouders werd hij in de zevende
en achtfle eeuwen bekend.
Hoe heetten onze Heidenfche Voorouders'^
Wie weet gij te noemen van de eerfte Evange-
liepredikers in ons land ?
Kwam er in den (lechten toeftand der Christenen gee-
ne verbetering ?
In het begin der zestiende eeuw traden Luther,
Zwinglius en ancjleren als Hervormers op, die velen
terugbrngten tot het ware Evangelie.
Weet