Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 2« )
IVat werd hierdoor eindelijk zijn lot ?
Een eigen leerling van Jezui werd door geld-
zucht gedreven, om zijnen Meester in de handen
zijner vijanden te brengen.
Hoe heet deze afvallige leerling ? Matth. XXVf:
14—lö.
Hoe kwam Jezus dan in der vijanden handt
In den Hof Gethfemané kwam de Verrader, aan
het hoofd eener bende, Jezus opzoeken en gaf door
eenen kus het teeken, wien men vangen moest.
Waar werd Jezus, gevangen genomen z^nde, heen
gehragt ?
De gebonden Jezus werd voor den Joodfchen
Raad gebragt, valsch befchuldigd en als Godslaste-
raar ter dood veroordeeld.
Hoe heette de Voorzitter van dien Raad 1 Matth.
XXVI: 57.
Welken dood deed men Jezus nu flerven?
De Joden bragten den veroordeelden Jezus naar
den Romeinfchen Landvoogd Pilatus^ die Hem als
een' oproermaker kruifigen liet.
Fond Pilatus dan ook fchuld in Jezus ?
Bij herhaling betuigde Pilatus, dat hij geene fchuld
in Jezus vond; maar uit vrees voor der Joden on-
gunst gaf hij Hem ter doo3 over.
Welk zwaar lijden werd Hem eerst nog aange-
daan? Joan. XIX: 1—3.
Waar werd Jezus gekruißgdi
Op Golgotha, eene ftrafplaats buiten Jeruzalem,
werd aan het kruis genageld, midden tusfchen
twee kwaaddoeners. Welk