Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 20 )
Welke «eldaien bewees Jezus meer mg door zij'
tte wondermagtl Joan. II: i—ii, VI: i—21.
Deed Jezus wel ooit anders dan goed ?
Nooit lieef: Jezus eenig kwaad gedaan; Hij was
de deugd zelve, altijd gehoorzaam aan God.
^an welke menfehen toonde Hij zijne liefde het meest ?
Die van anderen veracht waren, tollenaars zelfs
en groote zondaars, ixo^ Jezus zich aan; en Hij was
ook een bijzondere kindervriend.
Hoe toonde iezus het eenmaal, dat Hij een kin-
dervriend wasf Mare. X: 13—16.
Wat moest uit dit alles blijken aan de menfehen 1
Jezus toonde door woord en daad, dat Hij de hoog-
ste en beste aller Godsgezanten was, gekomen om
zondaren zalig te maken.
Weet gij ook nog iets te noemen, waardoor Hij dit
bevestigde ?
Meermalen heeft Jezus toekomende dingen voor-
zegd, opdat, als die gebeurden, elk zou gelooven,
dat God Hem gezonden had.
Wat voorfpelde Hij welvoorall Matth. XVI: 21.
X.
Het Lijden en sterven van Jezus.
Is Jezus bij z^'n volk geëerd en aangenomen, gelijk
Hij verdiende 1
Aan vrienden en aanhangers ontbrak het niet;
raaar juist daarom werd Hij van de Joodfche Groo-
ten gehaat eu vervolgd.
Wat