Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 16 }
woonden, beletten hat herbouwen des tempels; maar
God zond Profeten, om er toe aan te moedigen.
Wie waren die Profeten ? Esra V: i en 2.
Kwamen tij aldus den tegenfland te boven ?
Een nieuw verlof hiertoe hebbende, voleindden
de Joden den tempelbouw gelukkig en wijdden zich
plegtig aan den Godsdienst der vaderen.
Wie hebben hij de wedergekeerde Joden vooral met
nut gearbeid ?
De wedergekeerde Joden kregen Esra en Nehe-
mia onder zich , groote vrienden van volk en Gods-
dienst, die veel kwaads tegengingen.
Waarvoor zorgden deze mannen inzonderheid?
Esra X: i—11, Neh, XIII: 23—31.
Werden de wedergekeerde Joden weêr geheel vrij'i
De Joden zijn, na hunne terugkomst in Kanaan,
altijd aan vreemde Koningen onderworpen geweest
en werden eindelijk van de Romeinen afhankelijk.
Verhaalt ons de Bijbel daarvan nog veell
De Bijbel eindigt der Joden gefchiedenis kort na
de terugkomst uit Babel; en hunne redding door
Esther's toedoen is het laatfte, dat verhaald wordt.
Wie was Esther? Esth. II: 5—7, 16 en 17.
Welke was de redding, die zijbewerktet Esth.
- IX: 24 eu 25, verg. VIII: 1—6.
Hebben de wedergekeerde Joden nog vele Profeten
onder zich gezien ?
Na Maleachi, die 'mNehemia^s dagen leefde, had-
den de Joden in langen tijd geenen Profeet weder;
en tot afgodery vervielen zij niet meer.
VIII.
kN