Boekgegevens
Titel: Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Auteur: Verwijs, Adriaan
Uitgave: Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9176
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202262
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nog korter vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 9 )
Kwam hij nu tot zijnen vadert
Jozef werd door den Egyptifchen koning, wien
hij door droomuitlegging en goeden raad van dienst
was, tot eerften ftaatsdienaar verhoogd.
Welke droomuitlegging gaf hij den koning ? Gen.
XLI: 14—32.
Wat moest Jozef doen na die verhoogingl
Jozef heeft koorn-magazijnen aangelegd tegen den
voorfpelden hongersnood; en, toen deze kwam, kon
ieder bij hem koorn krijgen.
Heeft Jozef nooit zijn geflacht weder gezien ?
"Yo^nJakoVa zonen in Egypte koorn kwamen koo-
pen, maakte Jozef zich bekend en liet vader en
broeders voortaan wonen in zijne nabijheid.
Maakte Jozef zich terftond aan zijne broeders
hekend? Gen. XLII: 3-20- XLIII: 16—34.
XHV en XLV: 1-15.
Kwam Jozef in zijn vaderland nooit weder f
Jakob, in Egypte gekorven zijnde, werd door
zijne zonen in Kanaiin begraven ; maar zij keerden
terug en bleven tot hunnen dood toe in Egypte.
IV.
Mozes en Joziia.
Zijn Jakob's nakomelingen op den duur in Egypte
gebleven ?
De Israëlieten groeiden in Egypte aan tot een groot
volk ; en daarom zochten de Egyptinaars hen uit-
teroeijen.
B Waar-