Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
minder eten gekregen, en evenveel kunsten moeten ma-
ken als gewoonlijk. Den derden dag was 't wat boter
gegaan; ze waren dus beiden wat vroolijker gestemd.
„Kom, beertje!" zei Sim, toen het hok gesloten
was, „nu uwe geschiedenis. Ze hebben je toch zeker
niet gemakkelijk gekregen, en je hebt er vast een
paar in 't zand doen bijten? Dat had ik wel eens
willen zien!"
„Met zoo gauw, Sim!" antwoordde de beer. „Wan-
neer ze mij hadden aangevallen, zou het zoo gemak-
kelijk niet gegaan zijn; maar, 'k heb het je almeer
gezegd, die menschen zijn slim, verschrikkelijk slim.
Daardoor ben ik hun in handen gevallen, en toch
heb ik mij dat ongeluk zelf op den hals gehaald."
„Geef je raadsels op?" vroeg de aap.
„Maak nu geen gekheid. Sim! anders vertel ik
niet verder. Luister nu.
Ik was eens op een morgen aan 't drinken, toen
mij een angstig gepiep in de ooren klonk. Ik zag
eene kleine muis in 't v/ater, die zich met moeite
boven hield. Ik durf 't haast niet zeggen , maar
ik liet het diertje piepen, en verwijderde mij. Ge-
lukkig ook voor mij, werd de kleine muis toch gered."
„'t Was eene leelijke streek van je, beertje!" be-
gon Sim weer, „zoo doen die groote dieren wel meer.
Om de kleintjes geven ze niet!"
„Stil nu. Sim! en laat mij vertellen, 'k Had er
spijt genoog van, zooals ge zult begrijpen als ge mij
voort laat spreken.
Eenige dagen later leg ik op mijn gemak in mijn