Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
den boom , maar mijne makkers bepeden hadden zoo-
veel pleizier , dat ik het eindelijk ook waagde. Bijna
allen trokken nu laarzen aan , en sprongen en dans-
ten in 't rond. Maar, o wee! Op eens komen de
menschen voor den dag springen , en uit was 't met
de pret. Wij vluchtten naar alle kanten ; maar ik kon
de laarzen niet spoedig genoeg van de pooten krij-
gen , en werd met veertien mijner makkers gevangen
genomen en weggevoerd.''
„Ik dacht het wel," zei de beer, „je kunt ze nooit
vertrouwen.''
.„Van dien tijd af," ging Sim voort, „begon mijn
ongelukkig leven. Ik werd naar dit nare land ge-
bracht , waar ik van koude verkleum , waar ik al-
lerlei grimassen moet maken en slaag mijn loon is.
O , vader! had ik toch uw raad gevolgd !"
„Dan hadt je nu zulk een hardvochtigen meester
niet,'' zei beeroom. „Maar ik wil u niets verwij-
ten ; ik ben ook door eigen schuld in hunne handen
gevallen , zooals je morgen avond zult hooren."
.3. GESCHIEDENIS VAN DEN BEER.
Eerst drie dagen nadat de aap zijn verhaal had
gedaan, vertelde de beer zijne historie, üe vorige
avonden was het al te laat geworden , en waren ze
ook te vermoeid geweest. De baas was boos ge-
weest , omdat er minder menschen kwamen kijken ,
en de arme dieren hadden het moeten ontgelden.
Ze waren nog meer geslagen dan anders, hadden