Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
„Hoor eens," sprak Sim, „ik heb nu te veel
slaap, maar morgen avond wil ik u mijne geschie-
denis wel vertellen ; dan moet ge mij evenwel be-
looven, dat gij mij de uwe ook vertellen zult."
„Afgesproken," zei heeroom, „eerst gij, dan ik.
Terwijl we vertellen, zullen wij ten minste onzen
wreeden meester vergeten. Slaap wel!"
„"Wel te rusten!" sprak Sim halfluid, en eenige
oogenblikken later waren beiden in diepe rust.
2. DE AAP VERTELT ZIJNE HISTORIE.
„Voor omstreeks vier jaar," zoo begon Sim don
volgenden avond het verhaal zijner lotgevallen, „voor
omstreeks vier jaar leefde ik met mijne broeders en
zusters gelukkig en tevreden in de' bosschen van
Afrika. We hadden' volop te eten en kenden geen
verdriet. Eiken dag. speelden wij met onze mak-
kers uit de buurt, en de een verzon dan al aar-
diger grappen dan de ander. We waagden ons tel-
kens verder van huis, want van de mei\6chen, voor
wie wij altijd gewaarschuwd werden, merkten wij
niets. Vroeger was-ik wel bang voor hen geweest.
Nog heugt het mij, dat vader mij voor het eerst
van hen vertelde ik durfde mij toen de eerste da-
gen niet van hem verwijderen; ik meende achter
eiken boom een mensch te zien! Maar daar ik,
noch één mijner makkers er ooit één zagen, lachten
wij om de vermaningen van onze ouders.
Eens waren wij — 't was op een Zaterdagmid-