Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
weer een goeden dag gemaakt; 'k heb, geloof ik,
nog nooit zooveel menschen bij elkander gezien als
vanavond, 't Moest hun toch reeds lang vervelen,
dunkt me, zoo alle dagen dezelfde kunsten te zien !''
„Hebt ge dan nog nooit gemerkt," vroeg Sim,
„dat er gedurig anderen komen ?"
„Maar zouden dan al die kijkers weten, dat wij
om die kunstjes zooveel ransel krijgen, en boven-
dien altijd honger moeten lijden !" sprak beeroom weer.
„Wel zeker," antwoordde Sim, „ze zijn niets
beter dan onze baas, anders zouden ze niet komen
kijken. Vanavond nog kreeg ik, terwijl do tent
vol was, een striem met de zweep ; ik schreeuwde
het uit van pijn, en zag angstig de menschen aan,
hopende dat er een mij te hulp zou komen. Ze
lachten om mijn schreeuwen, en lieten den baas
ranselen."
„O, Sim! ik wou wel eens even zonder muil-
band buiten het hok zijn; dan zou ik hem leeren
dansen, en o wee, als hij 't niet goed deed! Ik
zou hem eens ferm mijne klauwen laten voelen."
„En weet-je, wat ik deed ?" antwoordde de aap,
„wanneer ik los kon komen, zette ik het op een
loopen, en was spoedig weer in de bosschen van
mijn vaderland. O, vader! had ik toch maar naar
uw raad gehoord!"
„Uw berouw komt te laat," zei de beer, „maar
vertel mij eens, hoe zijt ge toch in handen der
menschen gekomen ? Welken raad van uw vader
wildet ge niet opvolgen ?"