Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
Geesje wipte de deur uit, en daar zij niet ver van
de seliool woonde, had ze ook niet veel last van
de koude. Er waren echter kindertjes, die een half
uur moesten loopen, eer zij in de school waren.
Gelukkig had meester er op gerekend en met hulp
van de kachel, die gloeiend stond , den barren win-
terman naar buiten gejaagd, 't Leeren ging dus
best, en spoedig dachten de kinderen aan geene
koude meer.
Tegen twaalf ure werden de leien en boeken ge-
borgen en werden de boterhammen voor den dag
gehaald. Geesje had honger gekregen, want zij had
dien morgen niet veel gegeten. Waarom niet ? Wan-
neer ge 't haar hadt gevraagd, zou ze vast eene kleur
hebben gpkregen. Ze was dien morgen heel laat op-
gestaan, en daar zij niet te laat wilde komen, had
zij maar ééne boterham gegeten.
Naast Geesje zat een meisje, dat heel armoedig,
maar zindelijk gekleed was. Geesje woonde op een
dorp en daar gaan rijke en arme kinderen meestal op
dezelfde school. Dat meisje zat ons Geesje, terwijl
deze hare boterham opat, gedurig van terzijde
aan te kijken; en geen wonder, 't arme kind had
dien morgen geen eten gehad, en had nu ook geene
boterham. Haar vader had, zoo lang als 't nu vroor,
niet kunnen werken en dus niets verdiend.
„Als je vanmiddag uit school komt, hoop ik wat
voor je te hebben," had hare moeder 's morgens
gezegd. Ge begrijpt dus, dat ze met begeerige oogen