Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
teren; zeker hadden ze ook schik in het veulen ,
dat in 't rond huppelde, en in de kalveren, die
zulke gekke sprongen maakten. Heel in de verte
schitterde een wit huisje in de zon; 't was net of 't
ons toeriep : „als je dorst mocht krijgen , komt dan
maar hier." "Wij hadden het evenwel niet noodig,
want uit den kinderwagen kwamen nu een paar krui-
ken bier voor de oudere, en melk voor de jongere
reisgenooten te voorschijn. Ik mocht inschenken.
Eerst kreeg vader een glas , daarna moeder en ein-
delijk de zus en de broers. Nog nooit had ik 't bier
zoo lekker gevonden.
Terwijl we daar zoo zaten, zagen we enkele hazen
voorbij loopen; soms heel dicht langs ons heen. Tel-
kens sprongen Frans en Anten dan op om die te
vangen, maar ze konden hen niet krijgen; de haasjes
liepen veel te hard.
„Komtzei vadel toen , „probeert liever eens of
ge mij grijpen kunt!"
Meteen sprong hij op. Wij hem achterna. Jetje
liep ook mee, maar Piet bleef bij moeder zitten.
In het eerst konden we vader maar niet krijgen;
vader was dan vóór, dan achter ons. Eindelijk greep
ik hem bij zijn jas, en 'k hield hem stijf vast.
„Helpt, jongens, helpt," riep ik, en toen kwamen
Frans en Anton ook aanloopen. Daar rolden we al-
lemaal in het zand op en door elkander. Zoodra we
opstonden , gooide vader ons weer omver. We lach-
ten om 't hardst.