Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
„Kom,'' zei moeder daarop, „span hem eens voor
den wagen, en laat hem dan eens loopen."
Zoo gezegd, zoo gedaan. Zwart scheen het goed
te vinden: hij bleef nu t. m. geduldig stilstaan,
maar nauwelijks zaten moe en de knecht in den
wagen, of hij begon uit al zijn macht te loopen.
Ik mocht niet meegaan : vol angst en vrees
wachtte ik thuis hunne terugkomst af. Bij elk ge-
rucht schrikte ik op ! O, hoe dikwijls deed mij
de wind te vergeefs naar de deur loopen; nooit,
neen nooit is mij de tijd zoo lang gevallen als toen.
Eindelijk, 'k geloof dat het twaalf uur was , daar
waren ze---- met vader. Tranen van blijdschap
kwamen mij in de oogen.
„Vader, lieve vader!" riep ik; maar hij kwam
mij niet tegemoet. Voorzichtig werd hij uit den
wagen in huis gedragen. Hij had door een val
van 't paard zijn been gebroken.
Toen de eerste drukte over was, en vader in
bed lag, vertelde moeder mij, wat er gebeurd was.
Daar 't wat laat was geworden, reed vader har-
der dan gewoonlijk. Het paard was gestruikeld,
en vader er afgetuimeld. Zwart was een tijdlang
bij hem gebleven, maar toen vader niet oprees, was
hij weg geloopen. Het dier gaat vast op den stal
af, had vader gedacht. Wanneer hij zonder mij
thuis komt, zal men begrijpen, dat ik een ongeluk
heb gekregen, en mij komen zoeken. Wie zou ge-
dacht hebben, dat hij om hulp uitging!
Vader herstelde vrij spoedig, en reed nog dik-