Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 79
hoed was al heel oud, daarom had zij reeds her-
haalde malen aan vader een nieuwen gevraagd.
„Wanneer Louize 't noodig vindt," zei vader, „is
't mij goed; maar 't mag geen dure zijn."
Dat 't noodig was, daarvan was Betje zeker; drie
jaar had zij den hoed reeds gedragen , hij kon nu
niet meer vermaakt worden. Betje wachtte dus ge-
rust de uitspraak van hare zuster af.
Ook Louize had een hoed noodig; daarom stapte
zij op zekeren middag met Betje naar den modewin-
kel. Daar was heel wat moois te zien , en spoedig
had Betje een hoed in 't oog, geheel en al naar
haar smaak.
„Dien wil ik hebben ," zei ze tegen Louize , met
den vinger naar een der netste hoeden wijzende.
„Die zal wel te duur zijn," zei Louize.
„Negen gulden," kreeg zij ten antwoord, toen zij
er naar vroeg. Dat was drie gulden meer dan Louize
per hoed berekend had.
„Je moet wat anders uitzoeken , meisjemaat!" zei
Louize daarom tegen Betje.
O, wat keek deze donker. Ze zag nauwelijks naar
de hoeden , die haar toen werden voorgelegd , maar
nog altijd naar den hoed, dien Louize haar niet
„gunde," zoo zij dacht. Louize zag, hoe verdrietig
zij was , en hoe begeerig zij naar den hoed keek.
„Kom,'' dacht zij , „ik kan het met mijn hoed
nog wel een zomer doen; laat ik 't kind maar geluk-
kig maken; ik houd dan nog drie gulden over ook."
De hoed werd opgezet, en hij paste alsof hij voor