Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
XXV. BLINDE FRANS EN ZIJN HOND.
Daar .komt blinde Frans aan. Zie , wat loopt hij
voorzichtig; maar toch zou men niet zeggen, dat
hij niet zien kan, zoo flink stapt hij door. Hoe zou
hij zoo goed den weg vinden ? Wel , ziet ge den
hond dan niet, die aan een touw voor hem uit-
loopt? Fidel is de wegwijzer van Frans, en zorgt
dat zijn baas zich niet stoot of valt. Ge kunt wel
denken , dat Frans veel van den hond houdt; Fidel
heeft het goed bij hem.
Frans is niet altijd blind geweest; toen hij nog
jong was, kon hij even goed zien als wij. Hij had
in de school goed geleerd, en paste op den tim-
mermanswinkel best op; maar door een groot onge-
luk heeft hij het gezicht verloren. Toen kon hij zijn
kost niet meer verdienen. Daarom krijgt hij van
verscheidene menschen iedere week een dubbeltje of
een stuiver. Iedereen heeft medelijden met den on-
gelukkigen man, zoodat hij toch geen gebrek be-
hoeft te lijden.
Eens op een Maandagmorgen ging Frans weer op
zijn gewonen tocht uit. Omdat hij altijd denzelfden
weg gaat, weet Fidel precies waar zijn baas wezen
moet. Hij zal geen huis overslaan. Tweemaal in de
week, 's Maandags en 's Vrijdags, komt hij, even voor
negen uur, langs de school. Meestal gaat hij on-
opgemerkt voorbij , maar op dien Maandagmorgen
gebeurde er iets, dat ik u vertellen zal.