Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
„Naar den eik, daar ginds
„O, waag toch niet te veel!"
„Ik groet je ... . tot straks!"
Zoo sprekende, vloog Klaas weg. Maar toen hij
nog niet eens halfweg was, werd hij al moe. Hij
begon reeds min of meer te dalen. Daar is hij bo-
ven een bleekveld.
„Hier zal ik me even neerlaten, en in 't gras
wat rusten," denkt hij. 't Wordt hem zoo raar voor
de oogen , zoo duizelig in 't hoofd. Eindelijk zit hij
in 't gras met geopenden bek en draaiende oogen
te hijgen.
„Dat doe ik nooit weer!" mompelde Klaas.
Na zoo even gerust te hebben , huppelde hij een
eindje verder. Maar, o wat schrok hij ! Een
vreemd beest, zooals hij nog nooit gezien had,
harig en ruig, kijkt hem met een paar vurige oogen
aan. Klaas wordt bang en wil wegvliegen, maar
te laat! In één sprong is de poes bij hem en het
onvoorzichtige Klaasje wordt door de poes opge-
peuzeld.
DAARENBOVEN.
Geen kwaad te doen is wel onze eerste plicht,
Maar, hebt ge dien vervuld geheel uw leven,
Och! gij hebt nog niet véel verricht:
Veel goed te doen (al valle 't ook niet licht!)
Dat hoort daarboven en daarneven.