Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
7-1
zei Klaas. „Wacht hier maar even; ik kom gauw
terug."
„Goed," zei Frits toen, „dan ga ik ook mee."
„Ik ook! ik ook!" riepen de anderen.
„Dat vind ik valsch," zei Klaas; „dan zal men
'timmers dadelijk merken."
„Welnu," zei Bet, „blijf jij dan ook thuis."
„Neen," zei Klaas, „als ik alleen ga, loopt het
niet zoo in 't oog. Ik ben de oudste , ik mag wel
wat voor hebben."
„Malligheid!" zei Bet, „we zijn allen gelijk, en
jij moogt evenmin uitgaan als wij."
„En ik ga toch mijn gang!" riep Klaas nijdig.
„En wij volgen!" riep Frits.
Na dit gesprek vloog Klaas naar den naastbijzijn-
den tak, terwijl de broertjes en zusjes volgden. O,
wat was Klaas boos , toen ze hem navlo<ren.
7 O ,
„Ik ben de oudste," dacht hij, „ik mag dus wat
meer doen , dan de anderen. Maar wacht, ik weet
wat! Ik vlieg naar den eik daar ginds; dan durven
ze mij toch niet volgen, 't Is wel een heel eind, maar
ik heb immers den slag van 't vliegen al goed beet."
De eik, dien Klaas in 'toog had, stond op eenigen
afstand van de boomen, waarin de kraaien woonden,
't Was voor eene kraai, die pas vliegen leerde,
ver genoeg en niet zonder gevaar.
„Ik wensch je goeden morgen !" sprak de waag-
hals tot zijne broertjes en zusjes, terwijl hij zich
klaar maakte om weg te vliegen.
„Waar ga je heen. Klaas ?" vroeg Bet.