Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Dadelijk herkende hij de ongelukkige Gerrit en
Hansje. Zeer bedroefd keerde hij naar het kraaien-
dorp terug , waar iedereen het treurig einde van de
ouders bejammerde , en diep medelijden had met de
arme weezen.
3. KLAAS LEERT VLIEGEN.
„Wat zal er nu van die arme weezen worden ?"
vroeg de burgemeester van het kraaiendorp, toen
Wormplaag verteld had, wat hij gezien had.
„O, wij zullen wel voor hen zorgen !'' riepen ter-
stond verscheidene kraaien. „ We zullen hun wel eten
brengen.."
„Wij ook ! wij ook ! riepen weer andere.
„Dat dacht ik wel!" zei de burgemeester. „Ik
vind het evenwel beter, wanneer een paar kraaien
met de geheele verzorging belast zijn. Mij dunkt,
Wormplaag en Snavelrecht moesten het maar doen,
die wonen toch het kortst bij de ouderloozen."
Van dien dag af zorgden dezen getrouw voor Ger-
rits kinderen, en zij hadden het genoegen, dat die
voorspoedig opgroeiden.
„Komaan," zei Snavelrecht op zekeren morgen tegen
de jonge kraaien, „vandaag zullen we eens met vlie-
gen beginnen, maar, past op, wilt ge geen ongeluk
krijgen, dan moet ge goed luisteren , en precies doen
wat ik zeg."
Daarop wipte hij van den rand van 't nest naar
een tak in de nabijheid.