Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
die een paar boomen verder zijn nest had gebouwd, —
,kom, laten we eens onderzoeken, of we niets van
Gerrit en Hansje ontdekken kunnen."
Daarop vlogen zij naar alle kanten rond, zochten
in het elzenboschje en op het kerkhof, waar de
vermiste vogels vroeger woonden .... nergens was iets
van hen te zien of te vinden. Teleurgesteld keerden
zij naar huis terug. Toen zij dicht bij Groenestein
kwamen, zag Wormplaag mijnheer Stork, den ooie-
vaar, op zijn nest zitten.
„Jongen !" zei hij tegen Snavelrecht, „ik kon wel
eens aan mijnheer Stftrk vragen, of hij ook iets van
onze buurlui weet." f
Zoo gezegd, zoo gedaan. Snavelrecht vloog echter
naar de jonge kraaien om hun vast wat eten te
brengen.
„Mijnheer Stork!" riep "Wormplaag tegen den
ooievaar, toen hij op een tak in de nabijheid van
het ooievaarsnest zat, „twee van mijne kennissen zijn
spoorloos verdwenen. "Weet gij soms iets van hen ?
Hebt ge dezen morgen ook hooren schieten ?"
„Neen," zei de ooievaar : „ik heb niet hooren
schieten, want ik ben bijna den geheelen morgen
op kikkers uit geweest; toen ik echter naar huis
keerde, heb ik in den moestuin twee doode kraaien
zien hangen; wie weet, of het uwe vermiste vrienden
niet zijn, die . ..."
Terwijl mijnheer Stork nog sprak, vloog "Worm-
plaag al naar den moestuin, en jawel, daar zag
hij twee zwarte gedaanten aan een staak hangen.