Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
om er in te klimmen, en toch sterk genoeg om hun
nest te dragen, zelfs al lagen er later hunne jongen in.
Het was daar op Groenestein ook veel prettiger dan
op 't kerkhof; er woonde daar eene groote menigte
kraaien bijeen. Er was bijna geen boom of er was
een nest in. In het eerst had de burgemeester
van het kraaiendorp er veel tegen, dat zij zich in
zijne gemeente kwamen neerzetten. Hij had beproefd
om Gerrit en Hansje te verdrijven, maar dat was
hem niet gelukt. Onze Gerrit was een stevige klant.
Nu was het zoo goed, alsof zij er altijd hadden
gewoond.
Wat was er nu op dien morgen gebeurd ?
Sedert eenige dagen was er in het nest van Gerrit
en Hansje meer leven gekomen. Er waren uit hunne
eieren vijf jonge kraaien komen kruipen. Hansje en
Gerrit waren daar recht blij mee, maar 't gaf buiten-
gewone drukte ! Hunne kinderen waren eerste gul-
zigaards. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
vlogen zij af en aan om voor hunne kleintjes eten te
zoeken. Zoo waren zij ook op dien morgen al vroeg
uitgevlogen, en hadden een goeden buit opgedaan.
Zij waren met eenige andere kraaien naar een elzen-
boschje gegaan, en hadden daar een meikeverjacht
gehouden. Sommige waren op andere onder den
boom gaan zitten. Die op den boom zaten, hadden
de takken geschud, zoodat de kevers en torren er
afvielen.
Naar datzelfde kreupelhout waren zij later weer
gegaan. Tweemaal waren zij al naar het nest ge-