Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
den toen beiden naar beneden. Onderwijl was Fre-
derik, vóórdat ik opgestaan was , er ingeklommen ,
en ik moest mij overgeven. Nu werden de rollen
verwisseld , en werden Jan en ik aanvallers ; maar
wij kwamen er niet zoo gauw in.
's Avonds te zeven uur stapten wij naar huis. We
waren heel moe, maar hadden veel pret gehad , en
sliepen den volgenden nacht overheerlijk.
XXIV. EENE KRAAIENGESCHIEDE?<IS.
1. GERRIT EN HANS.IE.
Eens was er in de hooge eikebooraen , die op de
buitenplaats Groenestein stonden, eene buitengewone
beweging. De geheele kraaiengemeente was in rep
en roer. Wat er gebeurd was ? Gerrit en Hansje
waren dien morgen . . . maar laat ik u eerst vertel-
len , wie Gerrit en Hansje waren. Korten tijd gele-
den waren zij eerst op Groenestein komen wonen.
Vroeger hielden zij hun verblijf in de boomen by het
stadskerkhof, maar reeds lang hadden zij plan ge-
maakt te gaan vérhuizen.
Er zwierven daar dikwijlR zoo veel schooljongens
rond, dat zij er niet langer veilig meenden te zijn.
Daarop hadden zij de hooge b<iomon van Groenestein
opgezocht, en in dón der toppen hun nest gebouwd,
7iij kozen een tak uit, voel te dun voor de jongens