Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
XXIIL BIJ DEN BOER.
Zijt gij wel eens bij oen boer geweest ? Niet ?
Nu , Frederik en ik zijn in de laatste vacantie naar
onzen melkboer gewandeld. Ilij woont maar een
klein half uur buiten de stad. 't Was dus geene
lange wandeling. *s Morgens vroeg waren wij er
al, en we zouden er den geheelen dag blijven.
Toen wij een poosje gerust hadden, gingen wij met
do zoons van den boer. Arend en Jan, mee naar
't hooiland. Er was eene menigte arbeiders aan
't werk ; de een was al wonderlijker gekleed dan de
ander. Allen hadden zij de bovenkleeren uitgetrok-
ken ; want 't was heel 'warm , en vóór den avond
wilde de boer het hooi binnen hebben. Daarom be-
gonnen Arend en Jan ook te harken.
„Wij zullen u helpen!" riep Frederik, en spoedig
waren wij ook druk bezig.
„Nu," zei de boer, „ik zal eens zien, hoe lang
je dat volhoudt!"
„Wel," zei Frederik, „net zoo lang als Arend en
Jan. Zij zijn niet ouder dan wij en 't is een ge-
makkelijk wei'kje,"
De boer lachte eventjes. In het eerst ging het
best; wij harkten even goed en vlug als Arend
en Jan. Maar toen wij een half uurtje aan 't werk
waren, begon 't mij al wat te vervelen. Ik vond
het toch zoo pleizierig niet, als ik eerst dacht. Ook
begon ik wel een beetje moe te worden , maar dat