Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'S
■wijsvinger geworden ! Hoe heb ik het met u! Den
buurman moet-je hebben."
Nu stak Piet met de rechterhand in plaats van
één wel twee vingers op. In plaats van den rechter-
wilde hij den linkerbuurman opsteken. Wie kan dat ?
Het gaat niet gemakkelijk, niet waar ? Nu , Piet
kon het ook niet. Eindelijk zag hij , dat wij den
voorsten vinger opstaken; toen was hij in een oogen-
blik klaar.
,Nu de vingers op den rand van de tafel gelegd
zei meester, „en dan goed geluisterd. Nu zal ik eene
menigte dieren opnoemen, die vliegen kunnen; wan-
neer ik mij vergis, moet ge terstond den vinger op-
steken. Opgepast, hoor!"
Daarop begon meester, eerst langzaam, daarna wat
gauwer: „Alle spreeuwen vliegen! Alle ooievaars
vliegen ! Alle zwaluwen vliegen! Alle eenden vliegen!"
Wip, daar gingen verscheidene vingers naar de
hoogte.
„Wat?" zei meester, „kunnen de eenden niet
vliegen ?"
Dadelijk lagen de vingers weer op tafel. Nu zal
ik beter oppassen, dacht ik, en de handen niet zoo
gauw opsteken. Meester begon weer. „Alle kraaien
vliegen! Alle vinken vliegen ! Alle sijsjes vliegen !
Alle leeuweriken vliegen! Alle struisvogels vliegen!
Alle" ....
Hier hield meester op, en toen begrepen wij eerst,
dat we nu de vingers moesten opsteken. Meester
had ons , korten tijd geleden , verteld dat de struis-