Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Karei zei eerst niets en keek voor zich. Toen zei
hij zachtjes: „moe, mag ik ze dan aan Dorus
brengen ?"
Zijne moeder gaf hem een zoen ; toen wist Karei
wel hoe laat het was.
Eenige oogenblikken later stond hij bij Dorus in
de kamer.
„Dorus ! kijk eens, wat ik hier voor u heb T' riep
hy tegen hem. Dorus draaide langzaam het hoofd
om, en toen hij de aardbeien zag, begon hij te
lachen.
„Aardbeien!" zei Dorus, „hè, dat is heerlijk!"
Hy at er met smaak vijf of zes op. Karei had
er zelf pleizier in, en toen Dorus tegen hem zei:
„eet gij de andere nu maar op !" antwoordde hij :
„wel neen, Dorus! strakjes krijg-je er misschien
weer trek in."
Karei was dien middag heel opgeruimd, toen hij
naar school ging.
WERKENSTIJD: — SPAARTIJD.
Des zomers is het werkenstijd :
Dan gaan de mieren wijd en zijd,
En zaamUen voor den winter wat----
Zegt, lieve vrienden! wist ge dat ?
m