Boekgegevens
Titel: Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Auteur: Vletter, W. de
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten & zoon, 1883
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9147
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202255
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Jeugd en vreugd: een leesboek voor de middelste klasse der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
O, wat viel hem dat tegen. Hij had zoo vast op
de aardbeien gerekend.
,Maar moe!" zei hij, „ik lust ook graag aard-
beien. Ik wou er zoo graag wat van hebben."
„Dat geloof ik wel, mijn jongen !" zei zijne moe-
der, „maar denk eens, die goede Dorus heeft bijna
nergens trek in; gij eet uwe boterham met smaak op;
je hebt, wat je noodig hebt; ik zou de aardbeien
nu maar voor Dorus bewaren."
Karei zweeg een oogenblik, en at zijne boterham
langzaam op. Van tijd tot tijd keek hij nog eens
naar de aardbeien. Ze zagen er toch zoo frisch uit.
Op eens zei hij tegen zijne moeder: „Moe ! Dorus
heeft toch ook do aardbeien niet noodig ?"
Zijne moeder was in dien tijd gaan zitten. Zij
wenkte hem met den vinger, terwijl ze zei: „kom
dan maar bij mij, kleine dwingert!"
In een wip stond Karei aan moeders schoot.
Zij haalde het bord met aardbeien naar zich toe.
Toen zei ze : „zeg me nu eerst eens : heugt het u
nog, dat go voor een paar maanden zoo lang ziek
zijt geweest en dat het lekkerste eten u toen niet
smaakte ?"
Karei knikte.
„En weet ge nog we), hoe blij . ge waart, toen
moeder u eene beschuit met bessensap bracht ? Hadt
ge die ook wel noodig ? En wat denk-je, zou Dorus
ook niet heel blij met de aardbeien zijn ? Wat
willen we nu doen, ze opeten, of ze aan Dorus
brengen